Contents    Cover    
Year 1994 - Volume 4 - Issue 3
ARTICLES

A CASE OF PRIMARY MALIGNANT MELANOMA OF THE VAGINA
Vajinanın Primer Malign Melanomu
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 1994;4(3):206-7

Article Language: TR
108 Viewed -- 25 Downloaded
ÖZET
Amaç: Çok seyrek rastlanan ve çoğu zaman fatal prognoza sahip primer vagina malign melanomu olgusunu literatür ışığı altında değerlendirmek. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Materyal ve Metod: Kliniğimize idrar yapmama dizüri ve vaginada kitle hissi şikayetleri ile başvuran, 65 yaşında ve 15 yıldır postmenapozda olan hastada primer vagina malign melanomu saptandı. Bulgular: Olguda üretranın dış orifisini ve vagina ön duvarını içine alan, sağda ve solda labium minuslara kadar uzanan 2x4x4 cm boyutlarında koyu siyah renkte nekrotik kitle saptandı. Histopatolojik tetkik malign melanom olarak değerlendirildi. Sonuç: Bu fatal tümör lokal eksizyon ve sistemik kemoterapiye rağmen hastanın ex olması ile sonuçlandı.

Anahtar Kelimeler: Bu fatal tümör lokal eksizyon ve sistemik kemoterapiye rağmen hastanın ex olması ile sonuçlandı.
ABSTRACT
Objective: Primary malignant melanoma of the vagina is a very rare tumor mostly with a fatal prognosis. In this report we evaluated a case with this entity under the light of the literature. Institution: Ege University Medical School Department of Obstetrics and Gynecology. Materials and Methods: A 65 year old, 15 year postmenopausal women complaing of difficult voiding, dysuria and a mass in the vagina was hospitalized with the diagnosis of primary malignant melanoma of the vagina. Results: A dark black mass with the dimensions of 2x4x4 cm including anterior vaginal wall, orificium externum of the urethra and bilateral labia minora was determined. Histopathologic examinatian resulted in malign melanoma. Conclusion: This very fatal tumor resulted with the death of the patient despite local excision and systemic chemotherapy.

Keywords: This very fatal tumor resulted with the death of the patient despite local excision and systemic chemotherapy.