Cover    
Year 2007 - Volume 17 - Issue 1
ORIGINAL RESEARCH

The Effect Of Levonorgestrel Releasing Intrauterine Device (Mirena®) In The Treatment Of Simple Endometrial Hyperplasia And Menorrhagia
Atipisiz Basit Endometrial Hiperplazi ve Menoraji Tedavisinde Levonorgestrel Salgılayan Rahim İçi Aracın (Mirena®) Etkinliği

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2007;17(1):7-13

Article Language: TR
1871 Viewed -- 278 Downloaded
ÖZET
Amaç: Amacımız, levonorgestrel salgılayan rahim içi aracın menoraji ve atipisiz basit endometrial hiperplazi tedavisindeki etkinliğinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma; anormal uterin kanama şikayeti ile hastanemize başvuran, endometrial örnekleme sonucunda patoloji tespit edilmeyen, başlıca yakınması menoraji olan 26 ve endometrial örnekleme sonucunda atipisiz basit endometrial hiperplazi tespit edilen 16 olmak üzere toplam 42 hastayı kapsamaktadır. Hastalara levonorgestrel salgılayan rahim içi araç (LS-RİS) uygulandı. Tedavi öncesi ve tedavinin 6. ayında transvajinal USG'leri yapıldı, Hb-Hct değerleri, kanamalı gün sayısı, siklus süresi, bir günde kullanılan ped sayısı ile endometrial kalınlıkları değerlendirildi. Hastalara 6. ayda pipelle ile endometrial örnekleme yapıldı. Bulgular: Olguların kanamalı gün ve günlük kullanılan ped sayısı anlamlı derecede azalırken (p< 0.05 ve p< 0.001), siklus süresi anlamlı şekilde uzamış olarak izlendi (p< 0.05). Hb ve Hct değerleri altıncı ayın sonunda anlamlı olarak artmıştı (p< 0.05 ve p< 0.01). Endometrial kalınlıkta başlangıç değerlerine göre 6. ayda anlamlı azalma izlendi (p< 0.001). Sonuç: LS-RİS kanama miktarını azaltıp siklus süresini uzatmakta, altıncı ayın sonunda Hb-Hct değerlerinde anlamlı yükselme ve endometrial kalınlıkta azalma sağlamaktadır. Menoraji tedavisinde LS-RİS etkin bir tedavi olarak görülmektedir. Atipisiz basit endometrial hiperplazi tedavisinde LS-RİS, kullanım kolaylığı ve toleransının iyi olması nedeniyle oral gestagen tedavilerine alternatifken, uzun dönem kullanımının etkinliği nedeniyle histerektomi ve endometrial ablasyona da alternatif olabilir.
ABSTRACT
Objective: To investigate the effect of levonorgestrel releasing intrauterine device in the treatment of simple endometrial hyperplasia and menorrhagia. Material and Methods: We included a total of 42 patients (26 without any pathology in the endometrial biopsy but menorrhagia, 16 with simple endometrial hyperplasia). Levonorgestrel releasing intrauterine device (LR-IUD) is placed to the patients. Before the treatment and at the 6th month, transvaginal ultrasonography was performed and Hb-Hct values, days with bleeding, menstruel phase, pads used and endometrial line were evaluated. Endometrial biopsy was performed with pipelle at the 6th month. Results: Days with bleeding and daily pads used by the subjects were decreased (p< 0.05 and p< 0.001), also menstruel cycle period was extended (p< 0.05). Hb and Hct values were increased at the 6th month measurement. Endometrial thickness was significantly decreased at the end of the 6th month (p< 0.001). Conclusion: LR-IUD decreases menstruel bleeding, increases menstruel cycle period. At the end of the 6th month Hb-Hct values were increased and endometrial thickness was decreased. LR-IUD seems to be an effective treatment for menorrhagia. LR-IUD may be an alternative for oral progestagens, surgical procedures and endometrial ablasion in the treatment of endometrial hyperplasia.