Cover    
Year 2011 - Volume 21 - Issue 4
CASE REPORTS

Benign Placental Tumor: Chorangioma: Case Report
Benign Plasental Tümör: Koranjiyom

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2011;21(4):306-9

Article Language: TR
523 Viewed -- 224 Downloaded
ÖZET
Plasental hemanjiyomalar, koranjiyom adıyla anılmakta ve görülme sıklığı %1 olarak bildirilmektedir. Genellikle küçük boyutlarda olup, asemptomatiktirler ve klinik önemleri yoktur. Büyük koranjiyomlar polihidroamniyoz, erken doğum, plasenta previa ve kanama gibi çeşitli komplikasyonlara yol açabilmektedir. İlk gebeliği olan preeklampsili hasta obstetrik görüntüleme için başvurdu. Olguya uygulanan ultrasonografi tetkikinde koranjiyom tanısı konuldu. Eşlik edebilecek patoloji yönünden detaylı inceleme yapıldı. Umbilikal kord hafif geniş görünümde idi. Plasentanın büyük koranjiyomu ile umbilikal kord dilatasyonunun birlikteliği incelendi.
ABSTRACT
Placental hemangiomas are known as chorangioma. They are found in 1% of pregnancies. Mostly, they are in small diameters, therefore they are asymptomatic and have no clinical importance. Large chorangiomas may contribute to complications such as polyhydroamnios, premature birth, placenta previa and hemorrhage. A primigravida patient with preeclampsia applied to radiology department for obstetric ultrasonography imaging. The chorangioma was diagnosed on sonography. Detailed examination was performed for accompanying pathology. Umbilical cord was slightly large. Large plasental chorangioma associated with the dilatation of the umbilical cord examined.