Contents    Cover    
Year 2017 - Volume 27 - Issue 4
REVIEW

Current Approach for Prenatally Diagnosed Congenital Anomalies That Requires Surgery
Prenatal Tanılı Cerrahi Gerektiren Doğumsal Problemlere Mevcut Yaklaşım
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2017;27(4):193-9
DOI: 10.5336/gynobstet.2016-53316
Article Language: TR
372 Viewed -- 290 Downloaded
ÖZET
Bu çalışma ile mevcut literatür bilgileri ışığında prenatal cerrahi gerektiren bazı doğumsal problemlere yaklaşımı ortaya koymayı ve ülkemizde bu konuya dikkat çekmeyi amaçladık. Karın duvarı defektleri, doğumsal diyafram hernisi, havayolu kitleleri, hidrops fetalis ve ikizden ikize kan transfüzyonu sendromuna yönelik yapılmış olan ve PubMed'de bulunan prenatal tanı yöntemleri incelendi. Yukarıda yer alan hastalıklara yönelik literatürde yer alan en son çalışmalar irdelendi. Hastalıkların sıklığı, tanı yöntemi, hastalara yaklaşım, eşlik eden hastalıklar, prenatal ve postnatal müdahaleler değerlendirildi. Özellikle kadın-doğum uzmanları gebelik izlemleri sırasında prenatal dönemde müdahale gerektirebilecek doğumsal anomaliler ile karşılaşmaktadırlar. Bu olguların ileri tetkiklerinin yapılabileceği ve müdahalede bulunabileceği bir merkeze yönlendirilmeleri hem anne hem de bebek açısından zaruridir.

Anahtar Kelimeler: Fetal tedaviler; prenatal tanı; fetal mortalite; fetal hastalıklar; fetofetal transfüzyon; hidrops fetalis
ABSTRACT
Our aim is to demonstrate the current management of some of congenital anomalies those may need prenatal surgical correction and to arouse awareness of them. Studies related with prenatal diagnosis and management of abdominal wall defects, congenital diaphragmatic hernia, congenital pulmonary diseases and twin to twin transfusion syndrome in PubMed database were searched. They were analyzed according to incidence of the disease, diagnostic modalities, management of patients, comorbidities and prenatal and postnatal treatment options. Obstetricians mostly encountered with congenital anomalies that can need prenatal management. It's crucial both for the baby and mother to be referred to a center that prenatal and postnatal management can be done properly.

Keywords: Fetal therapies; prenatal diagnosis; fetal mortality; fetal diseases; fetofetal transfusion; hydrops fetalis