Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 1
ARTICLES

Effectiveness Of Laparoscopic Uterine Nerve Ablation In Chronic Pelvic Pain
Kronik Pelvik Ağrılarda Laparoskopik Uterosakral Sinir Ablasyonun Etkinliği
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(1):54-7

Article Language: TR
495 Viewed -- 188 Downloaded
ÖZET
Amaç: Bu çalışma laparoskopik uterin sinir ablasyonunun (LUNA) dismenore ve kronik pelvik ağrıdaki etkinliğini araştırmak üzere yapılmıştır. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Eşrefpaşa Belediye Hastanesi ve SSK Tepecik Doğumevi, İzmir. Gereç ve Yöntemler: Hastalarda orta ya da şiddetli dismenore veya kronik pelvik ağrı şikayetleri mevcuttu. LUNA ile tedavi edilen toplam 20 hasta 6 ay süreyle izlendi. Bulgular: Altı ay sonunda hastaların %65'i ağrı şikayetlerinin kalmadığını söylerken %35 hasta operasyondan sonra da ağrı iyileşmesi için ilaç kullandığını belirtmiştir. Hemen tüm hastalarda disparöni yakınmaları geçmiştir. Sonuç: Sonuç olarak LUNA'nın pelvik ağrının ve dismenorenin tedavisi açısından yararlı ve etkili bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pelvik ağrı, dismenore, laparoskopik uterosakral sinir ablasyonu
ABSTRACT
Objective: The present study was undertaken to evaluate the efficacy of laparoscopic uterine nerve ablation for the treatment of primary dysmenorrhea or chronic pelvic pain. Institution: Eşrefpaşa Municipality Hospital and SSK Tepecik Maternity Hospital, İzmir. Material and Methods: All patients had moderate to severe dysmenorrhea and chronic pelvic pain. A total of 20 patients who had been treated with laparoscopic uterine nerve ablation (LUNA) were surveyed. Results: For the first 6 months postoperatively 65% experienced sufficient reduction in their pain. Of these patients 35% had used drug for pain relief after LUNA. Almost all patients relieved of pain for dyspareunia. Conclusion: Our findings showed that LUNA is highly effective in the treatment of intractable dysmenorrhea and chronic pelvic pain.

Keywords: Pelvic pain, dysmenorrhea, laparoscopic uterosacral nerve ablation