Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 1
ARTICLES

Effectiveness Of Loop Eletrosurgical Excisional Procedure (LEEP) In The Diagnosis And Treatment And Treatment Of Cervical Lesions
Kronik Servisitlerin Tanı ve Tedavisinde Loop Elektrokoterin Etkinliği
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(1):50-3

Article Language: TR
407 Viewed -- 158 Downloaded
ÖZET
Amaç: LEEP elektrokoterin benign servikal lezyonlarda etkinliğini araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: İRENBE Doğum ve Kadın Hastalıkları ve Özel Sağlık Ltd. Şti. Alsancak, İzmir. Gereç ve Yöntemler: Vajinal akıntı veya spot tarzında kanama şikayetleri ile başvuran ve servisit ve servikal erozyon ön tanısı almış 128 hastada yeni bir yöntem olan loopelektrokoter ile konizasyon uygulandı. Yöntemin aynı anda hem tedavi edici hem de tanı koydurucu özellikleri değerlendirildi. Bulgular: Yüz yirmi sekiz hastadan kontrolü yapılan 109 hastanın 102'sinde mevcut lezyonlarda tam iyileşme saptandı. İyileşme süresi ortalama 82+37 gün olarak hesaplandı. Sonuç: Loop elektrokoter ile servikal konizasyonun güvenilirliği, komplikasyonları histopatolojik tanı ve tedavi edici özellikleri yönünden üstünlüğü tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Loop elektrokonizasyon, servisit
ABSTRACT
Objective: To evaluate the effectiveness of loop electrosurgical excisional procedure (LEEP) in benign cervical lesions. Institution: İRENBE Doğum ve Kadın Hastalıkları ve Özel Sağlık Ltd. Şti. Material and Methods: Loop electrosurgical exisional procedure which is a new method in the diagnosis and treatment of cervical lesion were applied to 128 women who experienced profuse vaginal leucorrhea or spotting and had the diagnosis of cervicitis or cervical erosion. We evaluated the procedure in terms of its diagnostic and therapeutic efficacy. Results: We observed complete healing in 102 patients of 109 in whom posttreatment controls were made, and partial healing in the remaining 7 patients. The time interval for complete healing was 82+37 days. Conclusion: We discussed the effectiveness and complications of LEEP in the diagnosis and treatment of cervical lesions.

Keywords: Loop electroconisation, cervisitis