Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 1
ARTICLES

Laparoscopic Burch Procedure With Preperitoneal Balloon Dissection (PBD): A Case Report
Preperitoneal Balon Diseksiyon Tekniği (PBDT) ile Laparoskopik Burch Operasyonu: Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(1):58-60

Article Language: TR
334 Viewed -- 165 Downloaded
ÖZET
Amaç: Kliniğimizde stres inkontinens tedavisi için laparoskopik preperitoneal disseksiyon tekniği ile yapılan Burch operasyonunu sunmak ve tekniği tanıtmaktır. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara. Gereç ve Yöntemler: Sistoseli olmayan bir stress inkontinensli hasta laparoskopik preperitoneal Burch operasyonu ile opere edildi. Bulgular: Teknik postoperatif 6. aydaki kontrolde etkili olarak bulundu, erken veya geç komplikasyon gelişmedi. Sonuç: Vaginal cerrahi için uygun bir aday olmayan, ek jinekolojik patolojisi bulunmayan ve peritoneal girişimden sakınılmasının uygun olacağı olgularda laparoskopik preperitoneal balon diseksiyonlu Burch operasyonu uygun bir seçimdir.

Anahtar Kelimeler: Üriner stress inkontinens, cerrahi laparoskopi, Burch operasyonu
ABSTRACT
Objective: To introduce a new laparoscopic Burch procedure with preperitoneal balloon dissection. Intitution: Gazi University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara. Material and Methods: A stress incontinence case without cystocele was operated by laparoscopic preperitoneal colposuspension. Results: Procedure is found effective in sixth postoperative month and no complication was seen. Conclusion: In patients who is not candidate for vaginal surgery, without other gynecologic pathologies and with previous history for avoidance the peritoneal approach; laparoscopic Burch procedure via preperitoneal balloon dissection is an effective procedure.

Keywords: Urinary stress incontinence, surgical laparoscopy, Burch procedure