Contents    Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 4
ARTICLES

LAPAROSCOPIC SACRAL COLPOPEXY OPERATIONIN VAGINAL VAULT PROLAPSUS: A CASE REPORT
Vajinal Kaf Prolapsusunda Laparoskopik Olarak Sakral Kolpopeksi Operasyonu: Bir Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2000;10(4):273-7

Article Language: TR
226 Viewed -- 32 Downloaded
ÖZET
Amaç: Yaşlanma ve histerektomi esnasında yetersiz yapılan vajinal kaf desteği sonucu daha önce histerektomi operasyonu geçiren kadınların bir kısmında rekonstrüktif cerrahi gerektiren vajinal kaf prolapsusu görülmektedir. 40dan fazla operasyon şeklinin tanımlandığı bu problem için, biz laparoskopik olarak yapılabilen bir sakral kolpopeksi operasyonunu sunmayı amaçladık. Olgu Sunumu: 63 yaşında, evli, 20 yıldır spontan menapozda, gravida 6, parite 2, abortus 4 olan hastanın özgeçmişinde 1983 yılında myoma uteri tanısıyla yapılmış olan Total Abdominal Histerektomi + Bilateral Salpingooferektomi operasyonu mevcut. Yaklaşık altı aydan beri ayakta dururken ve ıkındığında vajenden eline kitle gelmesi şikayeti ile başvuran hastanın yapılan vajinal muayenesinde kaf prolapsusu saptanması üzerine operasyon planlanarak hospitalize edildi. Teknik: Laparoskopik olarak intraabdominal organlar explore edildikden sonra bir adet tampon yerleştirilerek vajen normal anatomik pozisyona getirildi. Vajen kafı ile sakrum arasında retroperitoneal bölge açıldı. Her iki yanda üreterler disseke edilerek laterale itildi. Presakral bölge açıldıktan sonra 4x1 cm boyutlarında kesilen sentetik mersilen mesh 4x4 mm boyutlarında helikal vida atan Tacker (Origin) yardımıyla vajen kafına ve sakruma fikse edildi. Daha sonra mesh üzerinden peritonizasyon yapılarak işleme son verildi. Sonuç: Vajinal kaf prolapsusu yaşamı tehdit eden bir durum olmamakla birlikde, yaşlı hastalarda yaşam kalitesini bozan ve günlük aktiviteleri etkileyen bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Laparatomi ile yapılabilen sacral kolpopeksi operasyonlarının yanında laparoskopi bir alternatif olarak görünmektedir. Böylece laparatominin bilinen bir çok dezavantajından (hastanede kalış süresi, insizyon komplikasyonları, geç mobilizasyon v.b.) uzaklaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Sakral kolpopeksi, Vajinal kaf prolapsusu
ABSTRACT
ntroduction: Gynecologists are increasingly confronted with elderly patients seeking treatment for the symptoms related to pelvic relaxation and vaginal vault prolapse. Aging and inadequate support of vaginal vault after hysterectomy are two important factors that have led to an increased frequency of vaginal vault prolapse. Many of these women are sexually active and do not prefer obliterative procedures. We represent a laparoscopic sacral colpopexy operation for vaginal vault prolapse. Case: A 63-years-old woman with gravidity 6, parity 2, abortion 4, was in spontan menopause since 20 years. The patient had total abdominal hysterectomy plus bilateral salpingooophorectomy operation in 1983 and complaints of vaginal discomfort and presence of protruding vulvar mass. After diagnosing vaginal vault prolapse, the patient was hospitalized for the operation. Operation Technic: Before performing operation, abdominal cavity was inspected. An assistant using a sponge on a forceps exerted pressure on the vaginal vault from below upward along the natural axis of the vagina. After identifing vaginal vault, dissection of peritonium was started from vaginal vault up to the sacral promontorium. Both of the ureters were visualized and vaginal vault was suspended with a 4x1 cm mersilen mesh to sacral promontorium by titanium composed helical screws. Then, the mesh was reperitonealised by 2/0 vicryl sutures. Comment: Although this problem does not shorten or threaten life, it substracts significantly from the quality of life. Advantages of laparoscopic surgery are now well known. The reduced postoperative morbidity, less postoperative pain, shortened hospital stay are the major advantages of laparoscopic surgery. Laparoscopic sacral colpopexy seems to be an alternative method to laparatomy.

Keywords: Laparoscopy, Sacral colpopexy, vaginal vault prolapse