Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2
ARTICLES

Laparoscopic Uterine Suspension Technique For Uterine Prolapse
Desensus Uteri'de Laparoskopik Uterus Suspansiyon Tekniği
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):178-80

Article Language: TR
803 Viewed -- 265 Downloaded
ÖZET
Amaç: Desensus uteri vakalarında klasik laparotomi ile ventrofiksasyon benzeri operasyonlar yerine daha az girişim gerektiren ve hastayı daha az travmatize eden laparoskopik bir yöntemin ortaya konması. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, AD. Materyel ve Metod: 32-44 yaşları arasında değişik derecelerde desensus uteri bulunan 15 multipar hastaya Olympus CLV-U 20 marka laparoskopi cihazı ve Cook marka trokarlar kullanılarak operasyon gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Ek bir patolojisi olmayan 1. ve 2. derece desensus uteri vakalarında operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon 30-45 dakika süren, hastayı az travmatize eden nispeten uygulaması kolay bir yöntemdir. Batın açılmadığı için kanama az olmakta ve hastanın postop takibi ucuz ve az emek gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uterus suspansiyonu, laparoskopi, desensus uteri
ABSTRACT
Objective: To practice a new laparoscopic method for uterine prolapse cases instead of classic laparotomic operations such as ventrofixation. Institution: Selçuk University Faculty of Medicine, Obstetric and Gynecology Department. Materials and Methods: Operation was performed with Olympus CLV-U20 trademark laparoscopy instrument and Cook trademark trocars on multiparous, 32-44 year old 15 women with various degree uterin prolapse. Results: Laparoscopic uterine suspansion was applied to patients with first and second degree uterine prolapse without any additional pathology. Operation lasts around 30-45 minute; and bleeding becomes minimal. It is an casy method and postoperative follow up of patient becomes cheaper and needs less personal work.

Keywords: Uterine suspansion laparoscopy, uterine, prolapse