Cover    
Year 2011 - Volume 21 - Issue 4
CASE REPORTS

Primary Omental Pregnancy: Case Report
Primer Omental Gebelik
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2011;21(4):299-301

Article Language: EN
329 Viewed -- 169 Downloaded
ABSTRACT
Primary omental pregnancy is an extremely rare type of ectopic pregnancy. It can be primary or secondary to a tubal pregnancy that aborts out of the fimbria and reimplants in the peritoneal cavity. We present a case in which a 27-year-old woman admitted to emergency department with severe abdominal pain. There was no gestational sac in the endometrium, however, marked free fluid and normal ovaries were demonstrated in transvaginal ultrasound. She was diagnosed as ruptured ectopic pregnancy and laparotomy was carried out. In exploration, bilateral tubes and ovaries were intact. An omental pregnancy was detected and partial omentectomy was performed. Histopathologic evidence of neovascularization confirmed the diagnosis of "primary omental pregnancy". The primary omental pregnancy should be considered in the cases with diffuse hemorrhage and normal appearance of bilateral tubes and ovaries in exploration.

Keywords: Pregnancy, ectopic; pregnancy, abdominal
ÖZET
Primer omental gebelik çok nadir görünen bir ektopik gebelik tipidir. Primer olabileceği gibi, fimbrial uçtan abort ederek peritoneal kavitede tekrar implante olan tubal gebeliğe sekonder de gelişebilir. Burada acil polikliniğe karın ağrısı ile gelen 27 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur. Transvajinal ultrasonografide belirgin serbest sıvı, normal overler gözlenmiş, endometrial kavitede ise gebelik kesesi izlenmemiştir. Rüptüre ektopik gebelik öntanısıyla laparotomi yapılmıştır. Eksplorasyonda, bilateral overler ve tubalar normaldi. Omental gebelik gözlenip, parsiyel omentektomi yapılmıştır. Neovaskülarizasyonun histolojik kanıtı ile primer omental gebelik tanısı doğrulanmıştır. Eksplorasyonda over ve tubaların normal gözlendiği yaygın batın içi kanaması olan hastalarda primer omental gebelik dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, ektopik; gebelik, abdominal