Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 1
ARTICLES

Report Of Teratoid Fetus (Case Report)
Teratoid Fetus (Olgu Sunumu)
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(1):48-9

Article Language: TR
346 Viewed -- 167 Downloaded
ÖZET
Amaç: Klinik pratikte az rastlanan bir teratoid fetus olgusunu sunmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: SSK İzmir Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi, Obstetri Kliniği, İzmir. Gereç ve Yöntemler: Olgu 21 yaşında, 10 aylık evli, miadında ilk gebelik olarak hastanemize başvurdu. Gebeliği takipsiz olan hasta vajinal yolla 3100 gram canlı erkek bebek doğurdu. Takiben fetal zarlar içinde amorf bir fetus daha saptandı. Bulgular: Amorf fetusun patolojik incelenmesinde 10 santimlik ikiz eşi, teratoid fetus ve monokoryonik diamniotik ikiz plasenta olarak değerlendirildi. Sonuç: İkiz gebeliklerin prenatal takibi ile teratoid fetus olgular erken tanınabilir ve sağlıklı ikiz eşi kardiyak anomali yönünden araştırmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Teratoid fetus, fetus amorphus
ABSTRACT
Objective: A case diagnosed rarely as teratoid fetus is presented. Institution: SSK İzmir Tepecik Maternity and Teaching Hospital, Gynecology Department. Material and Methods: The case was 21 years old, 10 months married. She was admitted to our hospital as a term pregnant. She was never followed up before. A 3100 gram male fetus delivered by vajinal route, then an amorphus second fetus was detected in the fetal membranes. Results: This second amorphus twin was investigated histopathologically as a teratoid fetus and monochorionic diamniotic twin plasenta. Conclusion: Teratoid fetus case may be detected by prenatal follow up of twin pregnancies and should be investigated cardiac anomalies on normal twin.

Keywords: Teratoid fetus, fetus amorphus