Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2
ARTICLES

Screening Of Gardnerella Vaginalis By Direct Gram's Stain Of Vaginal Disgharge And The Epidemiology Of Vaginosis
Vajinal Akıntıdan Direk Gram Boyama ile Gardnerella Vajinalis Taraması ve Epidemiyolojik Faktörler
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):160-4

Article Language: TR
817 Viewed -- 184 Downloaded
ÖZET
Amaç: Vajinal akıntıların direk gram boyama ile incelenmesinin GV tanısındaki değeri ve bizim hastanemizdeki GV Prevalansını tesbit etmek. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Tıp Merkezi. Gereç ve Yöntemler: 15-70 yaşları arasında 860 bayan araştırma grubuna oluşturdu. Vajinal akıntıların gram boyanması sonucu incelemede şu 4 kriter GV tanısında gözönünde bulunduruldu. 1. "Clue cells" görülmesi, 2. "Gram variabl cocabasil"lerin görülmesi, 3. Laktobasillerin azalması veya kaybolması, 4. Vajinal akıntıda lökositlerin azalması. Alınan örnekler insan kanlı agara ekildi ve 48 saat inkibusyondan sonra hemoliz yapma özelliği değerlendirildi. Bulgular ve Sonuç: Vajinal akıntıları incelenen 860 vakanın 108'inde gram boyama ve kütür ile GV teşhis edildi (%12.5). Direk gram boyama ile GV'in teşhisi klinisyenlerin işini kolaylaştırıcaktır. Kültür ile sonuçların doğrulanması gerekmeyecektir. Bizim bu çalışmamızda, hastanemizde gram boyamanın GV tanısındaki değeri vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel vaginozis, Gardnerella vaginalis, lökore, clue hücreler
ABSTRACT
Objective: The diagnosis of Gardnerella Vaginalis (GV) by direct gram stained smear of vaginal discharge and determine to the prevelens of GV in our hospital. Institution: Turkish Healty and Therapy Foundation Medical Center. Material and Methods: 860 women were investigated, aged between 15-70 years old. A diagnosis of GV was made in study when four of the following characteristic were detected on gram stain 1. Presence of "clue" cells, 2. Presence of gram variable cocobasilli, 3. Absance or decresing of lactobasillus morphotype, 4. Low numbers white blood cells in vaginal discharge. Cultures for GV were plated on human blood agar. After 48 hours incubation, the plates were examined for colonies exhibiting difuse hemolysis. Results and Conclusion: Vaginal secretions of 860 women were examined. The diagnosis of GV by direct gram stained smears of vaginal discharge was evaluated in 108 consecutive patients (12.5%). Direct gram staining of smears should facilitate the diagnosis of GV for clinician with minimum need for confirmation by culture. The value of gram's stain alone for diagnosis of GV in our hospital is there by assesed.

Keywords: Bacterial vaginosis, Gardnerella vaginalis, vaginal discharge, clue cell