Contents    Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 4
ARTICLES

SEVERE KYPHOSCOLIOSIS AND MODIFIED TRANSABDOMINAL DELIVERY(CASE REPORT)
Ağır Kifoskolyoz ve Modifiye Transabdominal Doğum (Vaka Takdimi)
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2000;10(4):249-52

Article Language: TR
185 Viewed -- 42 Downloaded
ÖZET
Amaç: Ağır kifoskolyozlu bir vakada gebelik ve doğum (Vaka takdimi). Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. Materyel ve Metod: Doğum eylemi başlamış, termde ve 30 yaşında mükerrer sezaryen seksiyolu ve ağır kifoskol yozlu bir vaka. Tartışma: Aşikar iskelet deformitesi bulunan gebelerde modifiye cerrahi girişimler gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: İskelet deformitesi, Gebelik ve kifoskolyoz, Kifoskolyoz ve doğum
ABSTRACT
Objective: Discussion of pregnancy and delivery with severe kyphoscoliosis. A case report. Institution: Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. Gaziantep / Turkey. Material and Method: A term and 30 years old pregnant women with severe kyphoscoliosis and recurrent cesarean section on labor. Conclusion: Sometimes modified surgical procedure is necessary to terminate of pregnancy of women with manifest skeletal deformity.

Keywords: Skeletal deformity, kyphoscoliosis and pregnancy, kyphoscoliosis and delivery