Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 1
ARTICLES

The Interaction Of Fetal Weight With Aminotic Fluid, Cord And Maternal Serum
Maternal Serum, Amniyotik Sıvı ve Kord Kanı Growth Hormon Düzeylerinin Fetal Ağırlıkla İlişkisi
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(1):23-6

Article Language: TR
412 Viewed -- 130 Downloaded
ÖZET
Amaç: Miadında gebeliklerde kord, maternal serum ve amniyotik sıvı growth hormon düzeylerinin fetal ağırlıkla ilişkisini saptamak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Trabzon. Gereç ve Yöntemler: Çalışma hastanemizde miadında doğum yapan 80 gebe üzerinde gerçekleştirildi. Kord, maternal serum ve amniyotik sıvı growth hormon düzeyleri ölçülerek, yüksek, normal ve düşük doğum ağırlıklı gruplar arasındaki farklılıklar araştırıldı. Bulgular: Yüksek, normal ve düşük doğum ağırlıklı grupların, kord, maternal serum ve amniyotik sıvı growth hormon düzeyleri ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Sonuç: Doğum ağırlığı ile termdeki maternal serum, amniyotik ve kord kanı growth hormon düzeyleri arasında bir ilişki yoktur.

Anahtar Kelimeler: Growth hormon, doğum ağırlığı
ABSTRACT
Objective: To search the interaction between birth weights and growth hormone levels in maternal serum, cord serum and amniotic fluid. Institution: Karadeniz Techical University Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics. Material and Methods: Growth hormone levels of amniotic fluid, maternal serum and cord serum had been measured in 80 term pregnancies. Results were evaluated in three groups as birth weights of infant. Findings: There was no meaningful difference of amniotic fluid, cord serum, maternal serum growth hormone levels between groups. Results: The results showed that, there was no any interaction between fetal somatic growth and growth hormone levels in term pregnancies.

Keywords: Fetal growth hormone, birth weights