Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 6
ARTICLES

The Rapid Detection And Genotyping Of Human Papillomavirus In Genital Biopsi Specimens By Pcr In Microbiology Laboratory- Preliminary Study
Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Human Papillomavirus'unun,Genital Biyopsi Örneklerinden PCR ile Hızlı Tanısı ve Tip Tayini İçin Yapılan Bir Ön Çalışma
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(6):463-5

Article Language: TR
553 Viewed -- 139 Downloaded
ÖZET
Amaç: Genital biyopsi örneklerinden, patolojik incelemelere gereksinim kalmadan, Human Papillomavirus tanı ve genotip tayininin Mikrobiyoloji laboratuvarlarında nested-PCR yöntemi ile yapılarak klinisyene hızlı sonuç verilebilmesi amaçlanmıştır.Çalışmanın yapıldığı yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinden gönderilen örnekler aynı Fakültenin Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Araştırma Laboratuvarında çalışılmıştır. Materyal ve Metod: Hastadan alınan iki ayrı biyopsi örneği fosfat buffer salin içerisinde laboratuvara ulaştırılmış ve in-house PCR yöntemi ile virus DNAsı tesbit edildikten sonra, kanserojen olan tip 16 ve 18in tayin edilebilmesi için özgül primerler kullanılarak tekrar PCR yapılmıştır.Bulgular: Hastadan alınan iki ayrı biyopsi örneğinin her ikisinde de Human Papillomavirus DNAsı gösterilmiştir. Daha sonra yapılan tip tayininde de Human Papillomavirus tip 18 saptanmıştır.Sonuç: Direkt biyopsi örneği kullanılarak yapılan nested-PCR yöntemi ile virusu rahatlıkla tesbit edebileceğimiz ve yine bu yöntemle tip tayini yaparak klinisyeni tedavi açısından yönlendirebileceğimiz sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Human Papilloma Virus, PCR
ABSTRACT
Aim: In this study we aimed the detection and genotyping of Human Papillomaviruses from genital biopsy samples by PCR in Microbiology Laboratuary and give a rapid result to the clinicians.Institute: The samples obtained from Obstetrics and Gynecology Clinic of Gazi University Medical School and were detected in Clinical Microbiology Research Laboratuary of the same Faculty.Material and Method: The two different biopsy samples obtained from a patient with papilloma were sent to the laboratory in Phosphat buffer salin and after detection of virus DNA by in house PCR, for detection of cancerogen types 16 and 18, PCR was again carried out by using spesific primers.Results: HPV DNA was demonstrated in both of the biopsy specimens Human Papıllomavirus DNA was assessed by PCR and Human Papıllomavirus type 18 was detected subsequently by the same method.Discussion: It has been concluded thet we can easily detect the virus by nested-PCR with direct biopsy sample and orientate the clinician for treatment by type detection with this method

Keywords: Human Papillomaviruses, PCR