E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 25 Nov 2013
Year 2013 - Volume 23 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2506 Viewed884 Downloaded

Horner's Syndrome Following Epidural Analgesia for Labour: Case Report
Ağrısız Doğum Amaçlı Uygulanan Epidural Analjezi Sonrası Gelişen Horner Sendromu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2013;23(4):273-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Epidural analjezi ve anestezi uygulaması sırasında nadir ve beklenmedik bir komplikasyon olarak Horner sendromu gelişebilir. Gebe hastalarda bu komplikasyonun görülme oranı diğer hastalara göre daha sık olmaktadır. Bu olgu sunumunda, vajinal doğum için epidural analjezi uygulamasından yarım saat sonra myozis, ptozis ve anizokorinin eşlik ettiği Horner sendromu gelişen iki farklı olgu sunuldu. Obstetrik hastalarda lokal anestezik ajanların seyreltilmiş konsantrasyonlarda dahi, Horner sendromu komplikasyonunun gelişmesine neden olabileceğinin dikkat çekici olduğunu düşündük ve tartışmaya değer bulduk. Epidural analjezi uygulanan gebeler mutlaka yakın monitörize ve takip edilmeli, karşılaşılabilinecek tüm komplikasyonlara karşı hazırlıklı olunmalıdır.
ABSTRACT
Horner syndrome is an uncommon related complication of epidural analgesia and anaesthesia. Its incidence increases when epidural analgesia is used in obstetrics because of physiological and anatomic changes in pregnancy. We report two cases of Horner syndrome presented with ptosis, myosis and anisocoria during epidural analgesia for labor. We decided to discuss the importance of developing Horner syndrome even with small doses of local anaesthetics. Obstetric patients should be moniterized and followed closely in order to prevent complications.