Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2
ARTICLES

Routine Colposcopic Evaluation And Cervical Biopsy Results Of The Patients With Benign Atypical Smears
Benign Atipik Servikal Smear'li Hastaların Rutin Kolposkopik İnceleme ve Biopsi Sonuçları

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):173-5

Article Language: TR
425 Viewed -- 183 Downloaded
ÖZET
Amaç: Antiinflamatuar tedaviye rağmen tekrarlanan servikal smear inceleme sonuçları enfeksiyon tablosu (class II, benign inflamatuar atipi) olan hastalarda kolposkobik inceleme altında alınan biopsi ile gizli olabilecek patolojilerin saptanması ve bu şekilde elde edilen neticenin klinik öneminin vurgulanması. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Tıp Merkezi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü. Materyel ve Metod Ocak 1993, Ocak 1995 tarihleri arasında çeşitli yakınmalar veya kontrol amacı ile polikliniğimize başvuran ve rutin servikal smear'leri alınan hastalarda inceleme sonuçları enfeksiyon tablosu (class II, benign inflamatuar atipi) olan hastalara antiinflamatuar tedavi verildi. Tedavi bitiminde tekrarlanan smear'lere enfeksiyon tablosu devam eden hastalardan kolposkopik inceleme altında servikal biopsi alındı. Netice: Premenopozal ve gebe olmayan toplam 1055 hastadan servikal smear alındı. Bunlardan 160 (%15.2) hastanın smear'lerinin incelenmesinde enfeksyion tablosu tespit edildi. Antiinflamatuar tedavi sonrası tekrarlanan smear'lerinde enfeksiyon tablosu devam eden hasta sayısı 74 (%7.0) idi. Dört hasta kolposkopik incelemeyi kabul etmedi. Geriye kalan ve yaş ortalaması 30.1 ± 6.5 (21-45), ortalama pariteleri 1.7 ± 1.3 (0-5) olan 70 hastanın kolposkopik inceleme altında alınan servikal biopsilerinin histopatolojik olarak incelenmesi sonucunda 17 hastada (%24.3) human papilloma virus lezyonu ve displazi (Servikal İntraepitelial Neopalzi I, II, III) tespit edildi. Sonuç: Servikal smear inceleme sonuçları enfeksiyon tablosu olan, özellikle de bu sonuç antiinflamatuar tedaviye rağmen devam eden hastalarda gizli olabilecek premalign hatta malign patolojileri tespit edebilmek için çok dikkatli bir şekilde incelemeleri ve mutlaka kolposkopik inceleme altında servikal biopsilerinin alınması gerekir.
ABSTRACT
Objective: To detect the possible occult pathologies in the patients with two consetive reports of "class II; infection" on cervical smears by the way of colposcopically directed biopsies of the cervix and thus to emphasize the clinical importance of our results. Institution: Turkish Health and Therapy Fondadion Hospital, Division of Gynecology and Obstetrics. Material and Methods: Between January 1993, January 1995 women who were found to have "class II; infection" on their routine cervical smears were given an antiinflammatory therapy and control smears were taken. From the patients with persistent class II smears despite therapy, colposcopically directed biopsies of the cervix were performed. Results: Of the 1055 smears taken from the premenopausal nonpregnant patients; 160 (%15.2) were reported "clas II; infection". Of these, 74 (%7.00) had persistent class II despite the antiinflammatory therapy. 4 patients refused colposcopy. The mean age and the mean parity of the remaining 70 patients were 30.1 ± 6.5 (21-45) and 1.7 ± 1.3 (0-5) respectively. When these patients underwent colposcopically directed biopsies of the cervix, in 17 (%24.3) patient human papilloma virus lesions and dysplasia were detected. Conclusion: "Class II; infection"cervical smears may be associated with the findings of human papilloma virus lesions, dysplasia and even cervical cancer.