E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1992 - Volume 2 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
816 Viewed403 Downloaded

Bir Vaka Nedeni ile Vaginitis Emphysematosa
Bir Vaka Nedeni ile Vaginitis Emphysematosa

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1992;2(4):275-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Vaginitis amfizematoza vajinal ve servikal mukozada birden çok sayıda, içi gaz dolu kistik boşluklarla karakterize iyi huylu bir tablodur. Genellikle Trichomonas vaginalis veya Haemophilus vaginalis vajinitleri ile birlikte görülür. Vaginal akıntı haricinde hastalarda çoğunlukla bulgu veya yakınma yoktur. Hastalara jinekolojik kontrol veya antenatal muayeneler sırasında tanı konur. Semptomlar az, lezyonlar kısa süreli ve kendi kendine sınırlı olduğundan kolayca gözden kaçabilir. Bugüne kadar dünyada ancak 200 vaka bildirilmiştir. Biz de bir vakamız nedeni ile konuyu tekrar incelemek ve yayınlanan vakalarla karşılaştırmak istedik.
ABSTRACT
Vaginitis emphysematosa is a benign condition characterized by multiple, gas-filled cystoid vavities of the vaginal and cervical mucosa. Vaginitis emphysematosa is a manifestation of Trichomonas vaginalis vaginitis or Haemophilus vaginalis vaginitis. Except for vaginal discharge, most patients are without signs or symptoms, so that the lesions are usually discovered incidentaly during gynecologic control or antenatal examination. Because symptoms are few and the condition is short lived and selflimited, vaginitis emphysematosa has been considered more of a clinical curiosity than a therapeutic problem.