Cover    
Year 2006 - Volume 16 - Issue 5
CASE REPORTS

Intracranial Hemorrhage Due To Idiopathic Trombositopenic Purpura In Early Pregnancy
Erken Gebelikte İdiopatik Trombositopenik Purpura Nedeniyle Oluşan İntrakranial Kanama

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2006;16(5):203-6

Article Language: TR
454 Viewed -- 314 Downloaded
ÖZET
Yirmi beş yaşında aşırı vajinal kanama nedeniyle kliniğimize başvuran hastaya inkomplet abortus nedeniyle acil şartlarda D/C uygulandı. Operasyon öncesi gönderilen tahlillerde PLT: 7000/mm3 tesbit edilen hastanın takibinde dişeti ve burun kanaması başladı. Hastaya 500 mg prednizolon, 1 g/kg/gün dozunda intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi başlandı. Trombosit süspansiyonu verildi. Tüm tedavilere cevap alınamayan hasta 24 saat sonra gelişen intrakranial kanama nedeniyle kaybedildi. İdiyopatik Trombositopenik Purpura (ITP), peteşi ve kanamaya yatkınlıkla karakterize olan otoimmün bir hastalıktır. Gebelikte sıklığı 1-2/1000 olarak bildirilmiştir. ITP'ye bağlı nörolojik komplikasyonlar genellikle trombositopeninin şiddetine göre gelişen intrakranial kanamaya bağlıdır. İntrakranial kanama insidansı %1-2'dir. ITP'de en önemli tedavi seçenekleri kortikosteroidler, IVIG ve splenektomidir. Platelet seviyesi çok düşük olan hastalara diğer tedavilere cevap alınana kadar mutlaka trombosit süspansiyonu verilmelidir. Gebelikte ITP tesbit edildiği zaman özellikle gelişebilecek CNS ve diğer sistem komplikasyonları açısından muhakkak yoğun bakım şartlarının olduğu hastanelerde takip edilmelidir.
ABSTRACT
25 years old patient was admitted to the hospital for severe vaginal bleeding. D&C was done immediately due to incomplete abortion. Platelet count was found 7.000/mm3 in preoperative laboratory tests. Bleeding of gums and epistaxis were started in postoperative period. High dose prednisolon (500 mg) and intravenous immunglobuline (IVIG) (1 g/kg/day) treatments were given to the patient. Also platelet transfusion was done. But she didn't give any response to these treatments and was died 24 hours after D&C due to intracranial hemorrhage. Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) is an autoimmune disease characterized by purpura, petechia and tendency to bleeding. Incidence is 1-2/1000 in pregnancy. Neurologic complications of ITP are usually due to severity of throbocytopenia, causing intracranial hemorrhage. Incidence of intracranial hemorrhage is 1-2%. Corticosteroids, IVIG and splenectomy are most common treatment choices in ITP. Trombocyte suspension must be given to the patients having very low platelet levels. If ITP is diagnosed during pregnancy, patient must be followed in hospitals having intensive care unite to avoid CNS and other system complications.