Cover    
Year 1993 - Volume 3 - Issue 1
ARTICLES

In Vitro Fertilization: Influence of Women's Age and Basal Follicle Stimulating Hormone Levels
İn Vitro Fertilizasyon Kadının Yaşı ve Basal Follikül Stimule Edici Hormon Düzeylerinin Etkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1993;3(1):80-3

Article Language: TR
395 Viewed -- 161 Downloaded
ÖZET
daha başarılı gonadotropin stimülasyonu sağlandığı çalışmalar ile gösterilmiştir. Bu çalışmada basal FSH ve yaşın potansiyel rolünü incelemek amacıyla IVF uygulanan 78 kadının 83 siklusu incelenmiştir. Fertilizasyon ve klivaj oranlarına etki eden faktörler araştırılmıştır. Yüksek basal FSH (>10 IU/L) ve düşük basal FSH (<10 IU/L) ile yaş ve fertilizasyon ve klivaj oranları ve oosit kalitesi arasında bir korelasyon bulunamamıştır.
ABSTRACT
Prior studies have demonstrated that gonadotrophin stimulating quality is better in vitro fertilization (IVF) patients with low basal follicle stimulating hormone (FSH) levels. In this study 78 women (83 cycles) who had undergone IVF attempts in our clinic were studied to determine the potential impact of basal FSH and age. Analyses were performed to predict the factors that were contributing the fertilization and cleavage rates. No correlation was found between the age and the group with high basal FSH (>10 IU/L) and that with low basal FSH level (<10 IU/L) with regard to fertilization, cleavage rate and oocyte quality.