E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1994 - Volume 4 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1224 Viewed316 Downloaded

Combined Intrauterine and Extrauterine Pregnancy (Case Report)
Kombine Olmuş İntrauterin Ve Ekstrauterin Gebelik (Vaka Takdimi)

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1994;4(2):133-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: 30000 gebelikte 1 gibi düşük bir insidansa sahip bir heterotopik gebelik olgusunu sunmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi, Ankara. Materyel ve Metod: 40 yaşında gravida 7, para 4, D&C 3 olan hastada, rektuma yayılım gösteren karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Hastanın genel ve jinekolojik muayenesi ile özel bir ultrasonografist tarafından yapılan transabdominal ultrasonografi tetkiki sonrasında ekstrauterin gebelik tanısı kondu. Laparotomiye geçmeden önce, çocuk isteği olmayan hastaya kanama kontrolü amacıyla D&C yapıldı. Laparotomide, sol tuba uterinada, fimbriadan kanayan ektopik gebelik saptandı. Sol salpenjektomi ve sağ tüp ligasyonu uygulandı. Bulgular: Ameliyat öncesinde düşünülmemesine karşın, D&C ve ameliyat materyallerinin patolojik incelemesi sonucunda hastada heterotopik gebelik olduğu ortaya çıkarıldı. Sonuç: Akut batın bulguları olup intrauterin gebelik saptanan hastalarda, birlikte olması muhtemel bir ekstrauterin gebelik akıldan çıkarılmamalıdır. Tanıya ulaşmada transvaginal ultrasonografi en iyi ve güçlü yoldur.
ABSTRACT
Objective: To present a case of heterotopic pregnancy that has a very low incidence of 1 in 30000 pregnancies. Institution: Dr. Zekai Tahir Burak Maternity Hospital, Ankara. Material and Methods: A 40 years old woman, gravida 7, para 4, D&C 3 was admitted to the hospital with the complaint of severe abdominal pain radiating to rectum. Physical and pelvic examination and the transabdominal ultrasonographic (TAU) findings of a private radiologist led us to the diagnosis of extrauterine pregnancy. To control bleeding properly a D&C was carried out -as patient had no further desire of fertility- before proceeding with laparotomy. The left Fallopian tube was found to lodge a tubal pregnancy bleeding from its fimbrial end. Left salpingectomy and right tubal ligation was performed. Findings: Though it was distant to mind preoperatively, pathological examination of the D&C material and the surgical specimen revealed the presence of a heterotopic pregnancy. Results: Patient with signs of acute abdomen, in whom an intrauterine gestation is confirmed, should be examined with the possibility of a concomitant extrauterine pregnancy in mind. Transvaginal ultrasonography is the most powerful and the best means of such a diagnosis.