E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2809 Viewed1306 Downloaded

Lipid Peroxidation In The Etiopathogenesis Of Preeclampsia
Preeklampsi Etyopatogenezinde Lipid Peroksidasyonu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2000;10(1):7-15

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Preeklampsi maternal ve fetal mortalite ve morbiditenin başta gelen nedenlerindendir. Yoğun araştırmalara rağmen preeklampsinin patofizyolojik mekanizmaları aydınlatılamamıştır. Preeklampsi yaygın vazospazm ve uteroplasental vasküler yatağı da kapsayan multipl organ sistemlerini içeren patolojik lezyonlarla karakterizedir. Endotel hücre hasarı ve yetersiz endotel hücre fonksiyonu preeklampsi patofizyolojisinde önemli rol oynar. Vasküler endotel disfonksiyonunun nedeni bilinmemektedir. Son zamanlarda elde edilen deliller, lipid peroksidasyonu ve antioksidan savunma arasındaki dengesizliğin, preeklampside endotel hücre hasarına yol açabileceğini göstermektedir. Preeklampside normal gebelikten farklı olarak koruyucu antioksidan sistemlerin yetersizliği ve antioksidanların artmış kullanımı bulguları vardır. Bu makalede, son literatür eşliğinde preeklampsi etiopatogenezinde lipid peroksidasyonunun rolü tartışılmıştır.
ABSTRACT
Preeclampsia is the major cause of maternal and fetal mortality and morbidity. Despite intense research, the pathophysiologic mechanisms of preeclampsia remains obscure. Preeclampsia is characterized by widespread vasospasm and pathologic lesions within multiple organ systems including the uteroplacental vascular bed. Endothelial cell damage and an impairment of endothelial cell function play an important role in pathophysiology of preeclampsia. The cause of vascular endothelial cell dysfunction remains unknown. Recent evidence suggests that an imbalance between lipid peroxidation and antioxidant defenses could lead endothelial cell injury in preeclampsia. There are evidences of deficiency in the protective antioxşidant systems or increased utilization of antioxidants in preeclampsia compared with normal pregnancy. In this report, the role of lipid peroxidation in the etiopathogenesis of preeclampsia is reviewed in the light of current literature.