E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

REVIEW
2531 Viewed1368 Downloaded

The Effects of Maternal Stress on Prenatal and Postnatal Development
Maternal Stresin Prenatal ve Postnatal Gelişim Üzerine Olan Etkileri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(1):52-60

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Gebelikte ileri anne yaşı, dengesiz beslenme, obezite ve stres gibi maternal faktörlerin fetal büyümeye olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilmektedir. Çalışmamızda maternal stres faktörünün fetal büyüme üzerine etkileri ile ilgili literatür gözden geçirildi. Maternal stres faktörünün gebelikte değişen fetomaternal fizyoloji sonucunda annenin sağlığı ile birlikte fetusun sağlık durumunu da etkileyebileceği bildirilmektedir. Fetusun maruz kaldığı prenatal stresin, preterm doğum, düşük doğum ağırlığı, intrauterin büyüme geriliği, spontan abortus, fetal mortalite, beyin hücre proliferasyonunda azalma, doğumdan sonra bazal seviyeleri artmış stres hormonları (kortikosteron, adrenokortikotropik hormon) ve psikososyal davranışlarda değişiklikleri ortaya çıkardığı bildirilmiştir. Ayrıca prenatal dönemde maruz kalınan stresin yetişkinlik döneminde de etkilerini gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle maternal stres faktörünün fetus üzerindeki etkilerinin araştırılması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
It is stated that maternal factors such as older maternal age, imbalanced nutrition, obesity, and stress may have negative effects on fetal development in pregnancy. In this study, existing literature related to effects of maternal stress factor on fetal development has been reviewed. It is informed that maternal stress factor may effect mother's and fetus' health as a result of changing feto-maternal physiology in pregnancy. Prenatally stressed fetus was reported to be preterm birth, low birth weight, intrauterine growth retardation, and spontaneous abortion, fetal mortality, reduction of brain cell prolifera-tion, increment of basal levels of stress hormones (etc. corticosterone, adrenocorticotropic hormone) and changes in psycosocial behaviours. On the other hand, exposuring the stress during the prenatal period can show its effects during adulthood. Therefore further research is needed about effects of maternal stress factors on fetus.