E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2854 Viewed1669 Downloaded

Ovarian Ectopic Pregnancy: Case Report
Ovaryan Ektopik Gebelik

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(2):134-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Ovaryan gebelik embriyonun over içine implante olması ile karakterize nadir bir ektopik gebelik formudur. Tüm gebeliklerin %0.15'ini ve ektopik gebeliklerin %0.15-3'ünü oluşturur. Biz bu makalede transvaginal ultrasonografik olarak fetal kalp atımları izlenen, rahim içi araç (RİA) ve submükoz miyom ile birliktelik gösteren, cerrahi olarak tedavi edilen 7 hafta 3 günlük ovaryan ektopik gebelik vakasını sunduk. Ovaryan ektopik gebelikte cerrahi tedavi yöntemleri ooferektomi, ovaryan wedge rezeksiyon ve overi koruyacak şekilde kistektomi olmalıdır.
ABSTRACT
Ovarian pregnancy is a rare form of pregnancy that characterised by intraovarian implantation of gestational sac. It constitutes 0.15% of all pregnancies and 0.15-3% of ectopic pregnancies. We presented ovarian ectopic pregnancy with positive fetal cardiac activity, intrauterine device (IUD) in the uterine cavity, submucous myoma determined by transvaginal sonography. It was compatible with a gestation of 7+3 weeks and transabdominal surgical treatment was applied. Surgical treatment options should be ovarian wedge resection, oophorectomy and fertility sparing cystectomy in ovarian ectopic pregnancy.