E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1376 Viewed722 Downloaded

Pregnancy with Assisted Reproductive Techniques After Fertility Preserving Surgery in Borderline Serous Ovarian Tumour: Two Cases
Borderline Seröz Over Tümörlerinde Fertilite Koruyucu Cerrahi Sonrası Yardımcı Üreme Teknikleri ile Gebelik

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(2):138-41

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Borderline epithelial tumors frequently are detected in women with desire of fertility who are at young or middle age group at reproductive period. For this reason, conservative surgical treatment is preferred in these patients since prognosis of the disease is good. In these patients, although spontaneous pregnancies are observed after conservative surgical treatment, frequently assisted reproductive treatment is required. In this case report, we aimed to demonstrate two pregnancy cases with assisted reproductive techniques following fertility preserving surgery and also to demonstrate their follow-up and outcomes.
ÖZET
Borderline epitelyal over tümörleri sıklıkla fertilite beklentisi olan reprodüktif dönemdeki genç ve orta yaşlardaki kadınları etkilemektedir. Bu durum hastalığın prognozunun iyi olmasından dolayı konservatif cerrahi tedavi seçeneğini ön plana çıkarmaktadır. Bu tür hastalarda konservatif cerrahi tedavi sonrasında spontan gebelikler oluşmasına rağmen sıklıkla yardımcı üreme tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de bu olgu raporunda borderline seröz over tümöründe fertilite koruyucu cerrahi sonrası yardımcı üreme teknikleri ile oluşan iki gebelik olgumuzu ve bunların takip ve sonuçlarını sunmayı amaçladık.