E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2139 Viewed721 Downloaded

Heterotopic Pregnancy in a Spontaneous Cycle: Case Report
Spontan Siklusta Heterotopik Gebelik

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(1):65-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Heterotopik gebelik, doğal sikluslarda 1/30.000 den daha az sıklıkta görülmektedir ve potansiyel olarak ölümcüldür. 28 yaşında gravida 1, parite 0, doğal siklusta oluşmuş 6 hafta 6 günlük gebeliği mevcut ve akut karın bulguları olan bir olguyu inceledik. Hastaya laparotomi uygulandı ve intrauterin gebelik yanında rüptüre olmamış sağ tubal ektopik gebelik saptanarak salpenjektomi yapıldı. Heterotopik gebelik doğal sikluslarda nadir olmakla birlikte, karın ağrısı ile başvuran ve gebelik tespit edilen hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken bir durumdur.
ABSTRACT
Heterotopic pregnancy occurs with a frequency of lesser than 1/30.000 in natural cycles and is a potentially fatal condition. We examined a 28 year old patient who was gravida 1 para 0, with a 6 week and 6 days pregnancy presenting with acute abdominal symptoms. Laparotomy was performed and along with the intrauterine pregnancy, an unruptured ectopic pregnancy was observed in the right fallopian tube, and hence salpingectomy was done. Though heterotopic pregnancy is found rarely in natural cycles it is a condition that should come to mind in the differential diagnosis of patients presenting with abdominal pain.