E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1907 Viewed691 Downloaded

Transient Gestational Diabetes Insipidus: Case Report
Gebelikte Geçici Diabetes İnsipidus

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(2):130-3

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Transient diabetes insipidus is an uncommon complication of pregnancy, usually manifesting with polydipsia and polyuria. This condition is considered as a result of excess placental vasopressinase activity and is managed with deamino-D-arginine vasopressin. A 34-year-old woman had an uncomplicated prenatal course until she was admitted to the hospital at 32 weeks of gestation with a one week history of severe polyuria, polydipsia (10-15 L daily), frequent urgency and nocturia. The clinical presentation and abnormalities were considered consistent with transient diabetes insipidus of pregnancy. The patient responded well to administered deamino-D arginine-vasopressin. In conclusion, intense thirst and polyuria in a patient in the third trimester of gestation should raise the suspicion of diabetes insipidus. Measurements of plasma osmolality and sodium, and urine osmolality should be warranted. When urine osmolality is less than serum osmolality, diabetes insipidus is probably present.
ÖZET
Poliüri ve polidipsi semptomları ile ortaya çıkan geçici diabetes insipidus gebeliğin çok nadir görülen komplikasyonlarındandır. Plasental vasopresinaz aktivitesinin artmış olması sonucunda meydana geldiği düşünülür. Deamino-D-arginin-vasopresin verilmesi ile tedavi edilebilir. 34 yaşında, prenatal takipleri normal olan hasta, gebeliğinin 32'nci haftasında, yaklaşık bir hafta önce başlayan çok su içme (10-15 litre/gün), çok idrara gitme ve birkaç kez gece idrara çıkma şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik incelemeler sonucunda gebeliğe bağlı geçici diabetes insipidus tanısı konuldu. Deamino-D-arginin-vasopresin tedavisi başlanan hasta, tedaviye olumlu yanıt verdi. Aşırı su içme ve çok sık idrara gitme şikayetleri ile gelen gebelerde geçici diabetes insipitus ayırıcı tanılar arasında düşünülmelidir. Bu tür hastalarda, plazma sodyum değeri ve osmolalitesi ve de idrar osmolalitesine bakılmalıdır. Elde edilen idrar osmolalitesi değeri serum osmolalite değerinden düşük ise diabetes insipidus tanısı düşünülmelidir.