E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1666 Viewed760 Downloaded

Fetal Trombosit Hastalıklarının Prenatal Tanı ve Tedavisi
Fetal Trombosit Hastalıklarının Prenatal Tanı ve Tedavisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(4):355-60

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Trombositopeni, gebelikte gerek maternal gerekse fetal bir çok komplikasyon için risk oluşturması nedeniyle giderek üzerinde daha çok durulan bir sorun olmuştur. Çoğu immunolojik kökenli, bir kısmı da kalıtsal olan trombositopenik hastalıklar, görülme sıklığı, komplikasyonlarının derecesi ve obstetrik açıdan taşıdıkları öneme göre dört grupta sıralanabilir. 1. Alloimmun trombositopeni 2. İdiyopatik trombositopeni 3. Antifosfolipid sendromu ile ilişkili olarak görülen trombositopeni 4. Kalıtsal trombosit hastalıkları
ABSTRACT
Trombositopeni, gebelikte gerek maternal gerekse fetal bir çok komplikasyon için risk oluşturması nedeniyle giderek üzerinde daha çok durulan bir sorun olmuştur. Çoğu immunolojik kökenli, bir kısmı da kalıtsal olan trombositopenik hastalıklar, görülme sıklığı, komplikasyonlarının derecesi ve obstetrik açıdan taşıdıkları öneme göre dört grupta sıralanabilir. 1. Alloimmun trombositopeni 2. İdiyopatik trombositopeni 3. Antifosfolipid sendromu ile ilişkili olarak görülen trombositopeni 4. Kalıtsal trombosit hastalıkları