E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
3630 Viewed13284 Downloaded

Gebelik ve İdrar Yolu Enfeksiyonları
Gebelik ve İdrar Yolu Enfeksiyonları

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(6):441-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) gebelikte anemiden sonra en sık karşılaşılan sağlık problemidir. Tüm gebeliklerin %17-20sinde görülmektedir (1). İYE eğer uygun şekilde tedavi edilmezse gebelik üzerine olumsuz etkilere yol açabilir. Bu olumsuz etkiler preterm prematür membran rüptürü (PPROM), preterm doğum, klinik veya histolojik koryoamnionitis, puerperal ateş, neonatal enfeksiyon ve düşük doğum ağırlığı olarak sayılabilir.
ABSTRACT
İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) gebelikte anemiden sonra en sık karşılaşılan sağlık problemidir. Tüm gebeliklerin %17-20sinde görülmektedir (1). İYE eğer uygun şekilde tedavi edilmezse gebelik üzerine olumsuz etkilere yol açabilir. Bu olumsuz etkiler preterm prematür membran rüptürü (PPROM), preterm doğum, klinik veya histolojik koryoamnionitis, puerperal ateş, neonatal enfeksiyon ve düşük doğum ağırlığı olarak sayılabilir.